CZ / EN / RU / ES

Katedra

Výzkum a expertní činnost

Ústav poskytuje expertní a poradenskou činnost v oboru výroby nábytku a nábytkového designu a v oblasti jakosti - kvality a bezpečnosti výrobků. Je konzultačním a odborným partnerem CEN a ČNI ČR v normotvorné oblasti.

Významnou činností je výzkum a hodnocení úniku VOC (těkavých látek) z materiálů - nábytkových komponentů a vzdělávání v oblasti CAD/CAM.

Ústav úzce spolupracuje s Asociací českých nábytkářů, s Akreditovanou zkušebnou nábytku, ČOI Praha, dále s Asociací interiérové tvorby,  Komorou znalců ČR a Komorou českých architektů.

Ústav řeší institucionální výzkum "Obývané prostředí - primární medicínská prevence se zaměřením na únik VOC". Zkoumaná problematika VOC souvisí s realizací výrobků na trhu ČR a EU a hodnocením nábytku z hlediska připravované legislativy EU, dále zákona ČR 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a novelou zákonů odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, novela č. 209/2000 Sb., ve vztahu k ustanovení zákona 22/97, ve znění zákona 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., a o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku č.59/1998 Sb. Dále zák. č.86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.