CZ / EN / RU / ES

Katedra

design

Uplatnění absolventů

Bakalářské studium - NÁBYTEK

Výroba a tvorba nábytku: Absolventi mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti ve výrobě nábytku, obchodu, projekčních kancelářích, poradenských službách a v odborném školství. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách. Studenti získávají znalosti v oblasti kreativní tvorby, trendů v zařizování interiérů a designu nábytku společně s teoretickými a praktickými poznatky v oblasti materiálů, technologií výroby, ekologie, managementu, ekonomie a výstavnictví. Součástí studia je i rozšířená jazyková průprava.

Magisterské studium - NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Vývoj a tvorba nábytku; výroba nábytku. Absolventi nábytkového inženýrství jsou vybaveni hlubším poznáním teoreticko - metodologické podstaty oboru, poznatky vědy a kreativními dovednostmi. Šíře poznatků je zaměřena na samostatné vedení projektů od koncepce přes návrh až po konečnou realizaci díla. Studijní obor Vývoj a tvorba nábytku se orientuje především na design a bytovou architekturu - tedy interiér. Absolventi těchto oborů mají kvalifikační průpravu pro vedoucí a manažerské funkce a rovněž mohou působit jako pedagogové odborných škol.

Bakalářské studium - DŘEVAŘSTVÍ

Má připravit bakaláře schopné zastávat odborné práce středního článku řízení na různých úrovních pracovního zařazení u závodů, podniků, společností i soukromých podnikatelů zabývajících se zpracováním dřeva, výrobou základních materiálu, komponentů na bázi dřeva, dřevěného nábytku, dřevostaveb a obchodních organizací, jejichž činnost je orientována na dřevařskou výrobu nebo prodej dřevařských výrobků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou.

Magisterské studium - DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Procesy zpracování dřeva jsou charakterizovány komplexní aplikací nových technických poznatků ve vztahu k ostatním společenským a vědním disciplínám. Vzdělání se orientuje na komplexní inženýrskou činnost výroby, technologických procesů a materiálového inženýrství. Technická erudice zohledňuje požadavky bezpečného obývaného prostředí člověka, vlastnosti užitých výrobků, ekologii a ostatní objektivní společenské faktory.