CZ / EN / RU / ES

Katedra

Specializovaná pracoviště

​​​Design nábytku a interiéru

doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Vedoucí ústavu
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D

MgA. Petr Novague
 

prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
 

doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
 

doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.
 

akad. soch. Tamara Buganská
 
     

 

Konstrukce a dimenzování nábytku

Ing. Milan Šimek, Ph.D.
 
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
 
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.
 
Ing. Lukáš Fictum
 

 

Výroba nábytku

Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. Ing. Helena Prokopová
 
Ing. et Ing. Irena Svobodová
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrchové úpravy, technologie lepení a VOC

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
 
Ing. Petr Čech, Ph.D.
 

Ing. Jiří Stádník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialisté

Mgr. Radek Ryšánek
 
Ing. Viktor Sinajský
 
Ing. Juraj Vanca
 

Ing. Lukáš Urban

 

Ing. Adam Kořený, Ph.D.
 
Ing. Tomáš Bílek
 
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.
 
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
 
Ing. Danica Káňová, Ph.D. PhDr. Dagmar Koudelková Ing. Petr Sochor Ing. Drahomír Nantl
MgA. Jaroslav Juřica, M.A. Ing. Jan Kratochvíl Lukáš Homola Ing. Stefan Mihailović
Ing. Milan Vrbík