CZ / EN / RU / ES

Katedra

Studijní obory

Bakalářské studium - tříletý studijní program TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU studijní obor, TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU

Absolventi mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti ve výrobě nábytku, obchodu, projekčních kancelářích, poradenských službách a v odborném školství. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách. Studenti získávají znalosti v oblasti kreativní tvorby, trendů v zařizování interiérů a designu nábytku společně s teoretickými a praktickými poznatky v oblasti materiálů, technologií výroby, ekologie, managementu, ekonomie a výstavnictví. Součástí studia je i rozšířená jazyková průprava. Studium se po prvním ročníku dělí na tři moduly studia.

„Výroba nábytku“/VN /

– prohlubuje znalosti technologií, materiálů včetně odpadů a základů řízení výroby

„Tvorba nábytku“/TN/

– prohlubuje znalosti kreativní konstrukční tvorby nábytku a jeho užitných parametrů

„Prodej nábytku“/PN/

– prohlubuje znalosti obchodu, poradenství a základní problematiku interiéru. Modulový princip výuky umožňuje studentovi volit si studijní modul se zaměřením dle osobní inklinace

 

 

Bakalářské stadium - čtyřletý studijní program DESIGN NÁBYTKU, studijní obor DESIGN NÁBYTKU

 

Absolventem oboru je Designer - Návrhář nábytku, který má schopnost propojení uměleckého cítění, znalostí historického kontextu a požadavků současných životních potřeb při současném využití hlubokých znalostí moderních technologií a materiálů pro výrobu nábytku. V procesu navrhování je schopen tvůrčím způsobem využívat nové technologie a zohledňovat ekonomicko-ekologická hlediska. Během studia získají absolventi kompetence samostatné tvůrčí práce, práce v kolektivu a s kolektivem, řízení malé firmy, prezentace výsledků vlastní práce a zvýšení sebevědomí zázemím teoretických znalostí historie a vztahů. Absolvent se uplatní jako samostatný Designer - Návrhář nábytku u menších výrobců nábytku nebo v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku v procesu navrhování nábytku a přípravy výroby. Je schopen se uplatnit také v oblasti navrhování a zařizování interiérů na základě získaných oborových specifikací. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na magisterské úrovni v navazujících designérských oborech.

 

Magisterské studium – dvouletý studijní program NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ studijního oboru NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní magisterský program Nábytkové inženýrství vychází z teoretických poznatků širokého okruhu základních nábytkářských disciplín, na které navazuje jak v rovině aplikační, tak v rovině cíleného rozvoje tvůrčích schopností studentů. Studijní program, jeho zaměření s důrazem na teoretické znalosti i praktické dovednosti, vychází z dlouholetých zkušeností pedagogů, které získala většina pedagogů během dlouholetou praxe v oboru. Požadavky na kompetence a znalosti, které studenti během studia získávají nebo si je prohlubuji, vycházejí také zejména z požadavků praxe, předávaných odborníky z praxe a profesními organizacemi, s nimiž je škola v úzkém kontaktu.

 

Magisterské studium – dvouletý studijní program DESIGN NÁBYTKU studijního oboru DESIGN NÁBYTKU

Při studiu oboru získájí absolventi vyvážené znalosti, dispozice, dovednosti a kompetence pro kvalifikované řešení v oblasti designu nábytku, pro průmyslovou výrobu s respektem na její požadavky, designu nábytkových solitérů a tvorbu interiérů nacházejících se na rozhraní architektury, samotného umění a techniky. Absolventi během studia získají kompetence a dovednosti v oblasti navrhování nábytku podložené znalostmi výroby nábytku a používaných materiálů včetně ekonomiky s akcentem na samostatné tvůrčí myšlení a systémový přístup.