CZ / EN / RU / ES

Katedra

Poslání školy

ústavu nábytku, designu a bydlení

Ústav nábytku, designu a bydlení navazuje na tradici Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1992, a obnovuje výzkum v oboru nábytku a interiéru. Základním posláním ústavu je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy nové generace nábytkářských bakalářů a inženýrů. Posláním školy je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni ihned po škole zařazení do pracovních týmů v oblasti výroby, vývoje a výzkumu nábytku. Díky vyvážení teoretických a praktických znalostí, jsou absolventi schopni obstát v domácím i zahraničním prostředí a začlenit se ve všech částech vývoje, od prvopočátečního zpracovávání dřeva, přes design až po testování povrchů ve specializovaných laboratořích. Škola si ale také klade za cíl, ponechat každému studentovi jeho originální přístup a myšlení a neomezovat ho dogmaty a zaběhlými klišé. Jedině samostatně uvažující jedinec může obstát jak při týmové práci, tak při samostatném výkonu, kde je očekávána nezávislost a originální a novátorské myšlení

Cílem výuky je příprava absolventů na vysoké odborné, kulturní, etické a společenské úrovni s potřebnými tvůrčími vlastnostmi tak, aby byli schopni samostatně řešit úkoly koncepčního charakteru a reagovat pružně na požadavky praxe. Na Ústavu nábytku, designu a bydlení lze studovat bakalářská i magisterská studia. Bakalářská studia jsou tříletá, na něj navazují dvouletá magisterská studia. Absolventům bakalářských studií je přiznán titul Bc. (bakalář), absolventům magisterských studií je přiznán titul Ing. (inženýr).

V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto oborech. Kromě klasických odvětví jako je výroba nábytku, výzkum a vývoj nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Rozšiřuje se tedy oblast, kde naši absolventi nalézají uplatnění.